Ex Libris Akiva Joel

Ex libris Akiva Joel
Bookplate for Akiva Joel.

Bookplate for Akiva Joel. 6.5 x 9.8 cm.

מספרים עקיבה יואל

AJ from the library of Akiva Joel